historia drużyny

"...Harcerstwo, to nie zabawa, praca, ani hobby, ale styl życia, którego nie można się wyrzec, ani o nim zapomnieć".

Krótko o Historii "Dwójki"

W 1912 roku, kiedy Polska była wyłącznie w sercach polaków walczących o ojczyznę z zaborcą, w okręgu przemysłowej Łodzi, Tadeusz Kalusiński tworzył męską drużynę skautową. Drużyna wywodziła się z organizacji SOKOŁA i nosiła imię Waleriana Łukasińskiego. Jesienią w lasach Aleksandrowa Łódzkiego doszło do pierwszego spotkania rodzącego się łódzkiego harcerstwa. Podczas nadania numeracji drużynom, z racji na podział na męskie i żeńskie otrzymaliśmy parzysty numer 2, a 1 otrzymała drużyna im. Tadeusza Kościuszki. Harcerze brali czynny udział w I i II wojnie światowej. I wojna rozegrana niecałe 2 lata po rozpoczęciu pracy drużyny zapisała się nie tylko jako bój o wyzwolenie Polski, ale i bój w którym życie za drużynę i kraj oddał Jerzy Ludwik Szletyński, pierwszy mianowany wewnętrznie drużynowy "dwójki". Na 25-cio lecie drużyny, w 1937 r. II otrzymała sztandar, który (w drużynie do dzisiaj) był sztandarem Chorągwi Łódzkiej. Po II wojnie światowej przyrzeczenia na ten sztandar odbierał Aleksander Kamiński. II Łódzka Drużyna Harcerzy jest matką harcerstwa Łódzkiego. Z kadry II-ki powstawały drużyny: Stalowa XIII, XVI. Drużynowi, kontynuowali działania swoich harcerskich poprzedników, ułanów, żołnierzy AK, działaczy podziemnego państwa polskiego, działaczy solidarności. Teraz my dzięki naszym nauczycielom uczymy patriotyzmu i mądrości wynikającej z historii.

Tu podaj tekst alternatywny

Historia w plikach

Biblioteka w PDF


II Łódzka Drużyna Harcerzy im. mjr. Waleriana Łukasińskiego